Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen Officiële documenten

 • bewijs van goed gedrag en zeden
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • bewijs van herkomst
 • bewijs van huwelijksbevoegdheid
 • bewijs van identificatie en herkomst
 • bewijs van leven
 • bewijs van nationaliteit
 • contract
 • consulair attest
 • diploma
 • doopakte
 • echtscheidingsakte
 • geboorteakte
 • getuigschrift van woonst
 • getuigschrift van nationaliteit
 • getuigschrift van ongehuwde staat
 • huwelijksakte
 • hypotheekakte
 • overlijdensakte
 • paspoort
 • rijbewijs
 • uittreksel uit het doopregister
 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • uittreksel uit het geboorteregister
 • uittreksel uit het overlijdensregister
 • uittreksel uit het strafregister
 • volmacht
 • vonnis
 • etc.

Referenties van ons vertaalbureau Referenties

“Uitstekend werk! Bedankt voor de vlotte afhandeling en de fantastische vertaling! Het aanprijzen meer dan waard!”

Mevr. Louisette Poglajen

» meer referenties

Volg Traduix Vertaalbureau Volg Traduix Vertaalbureau

Bekijk onze foto's op Instagram Volg ons nu op Facebook Volg onze tweets op Twitter Bekijk ons businessprofiel op LinkedIn Geef ons een +1 op Google+ Bekijk onze filmpjes op YouTube

» meer sociale media

Beëdigde vertalingen

Een vertaling dient vaak beëdigd te worden als ze voor officiële doeleinden gebruikt wordt: een diploma of rijbewijs bijvoorbeeld. Dit soort vertalingen mag enkel uitgevoerd worden door zogenaamde beëdigde vertalers. In nauwe samenwerking met onze professionele en betrouwbare specialisten voorzien wij u van een vlekkeloze en passende beëdigde vertaling mét de nodige stempel, handtekening én eensluidende verklaring!

onze vakgebieden onze vakgebieden

Beëdigde vertalingen Beëdigde vertalingen van superieur niveau

Een beëdigde vertaling is de vertaling van een officieel document en is voorzien van de stempel, handtekening én eensluidende verklaring van een beëdigd vertaler. Hiermee krijgt de vertaling een officieel karakter en geeft de vertaler aan dat zijn of haar vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel.

Focus op kwaliteit

Met een beëdigde vertaling op zich heeft u enkel zekerheid over het officieel karakter van de vertaling, en in geen geval over de kwaliteit! Dankzij ons kwaliteitszorgsysteem kunnen wij u die zekerheid wél geven! Wij volgen het vertaalproject nauwgezet op, kiezen zorgvuldig de meest geschikte vertaler en onderwerpen de vertaling aan een extra kwaliteitscontrole.

naar boven naar boven

Beëdigde vertalingen Beëdigde vertalers met ruime ervaring

Een beëdigd vertaler is een vertaler die de officiële eed heeft afgelegd voor de rechtbank van eerste aanleg en opgenomen is in het register van beëdigde vertalers. Dankzij deze beëdiging is hij de enige die wettelijk bevoegd is om een beëdigde vertaling te maken. Deze vertaler voorziet de vertaling van zijn of haar naamstempel, handtekening én verklaring van eensluidendheid.

Dat een vertaler beëdigd is, biedt u evenwel geen garantie op een vertaling van topkwaliteit. Het is wel zo dat de rechtbanken enkel vertalers met aantoonbare opleiding en bekwaamheid uitnodigen voor de eedaflegging. De beëdigde vertalers die wij uitkiezen voor uw vertaalopdracht, zijn niet enkel beëdigd en dus bevoegd om uw officieel document te voorzien van de nodige waarmerken, maar bezitten ook de nodige kwalificaties én hebben uitgebreide ervaring in het vertalen van uw officieel document.

naar boven naar boven

Beëdigde vertalingen Legalisatie: de extra stap

Een beëdigde vertaling is vaak nog niet voldoende. Soms moet er een stap verder worden gegaan omdat de desbetreffende instantie een gelegaliseerde vertaling eist. Ook met dergelijke vertalingen helpen wij u graag verder.

Of uw document beëdigd en eventueel gelegaliseerd moet worden, dient u na te vragen bij de instantie waarvoor de vertaling bestemd is. Informeer u daarom steeds grondig bij de betreffende autoriteiten als u een vertaling nodig heeft van een officieel papier.

naar boven naar boven

Beëdigde vertalingen Beëdigde vertaling nodig?

U heeft (dringend) een beëdigde vertaling nodig? Stuur ons (een kopie van) uw officieel document en vraag gratis een vrijblijvende offerte aan. Bent u het eens met onze offerte, stel ons op de hoogte en wij starten de vertaalwerkzaamheden per direct.

naar boven naar boven

Gelegaliseerde vertalingen Veelgestelde vragen

Bij beëdigde vertalingen zijn er echter een aantal factoren waar u best rekening mee kunt te houden. Lees daarom ook:

naar boven naar boven